Love Slush - Lemon

  • Sale
  • Regular price £13.00


Love Slush - Orange 

0mg - 50ml - Shortfill

70/30 - VG/PG